Jméno Fulín není v Čechách, na Moravě a Slovensku moc rozšírené, a když se zeptáte nositele tohoto jména, odkud pochází jeho rodiče nebo prarodiče, zjistíte, že skoro všichni z nich měli předky z Benešovska, přesněji z okolí Konopiště, v obcích Tisem, Pribyšice, Drachkov, Nesvačily, Vatěkov, Dlouhá Lhota, Neveklov atd. Z tohoto pohledu je zřejmé, že jsme potomky jednoho předka. Později se genealogickým pátráním v archivech, kronikách a matrikách čím dál tím víc potvrzuje řada dřívejších domněnek, že jsme pravděpodobně potomky zchudlého šlechtice(snad bratrů), kteří v době Třicetileté války přišli na naše území a založili rod. Puvodní jméno (snad Fullen) se postupně měnilo na Folyn, Fulyn, až se zhruba od konce 17.století objevuje v matrikách dnešní forma Fulín. Našim cílem je dopátrat se co nejdál k našim předkúm, ale také zpracovat všechny dostupné rodové větve a jejich propojení do dnešních dnů.Kronika Přibišic23.12.2014

Stáhnout zde (PDF 2MB)

Nová verze dokumentu "Strejda farář" doplněná o obrázky23.12.2014

Stáhnout zde (PDF 2MB)

Martin Fulín - průkopník v oboru perenářství v Čechách11.08.2014

Martin Fulín 1853

Nová aktualizace rodových stránek19.03.2013

Po delší době jsme provedli aktualizaci našich rodových stránek.
Můžete si otevřít a přečíst kroniku obce Václavice, obce, kde jsme zatím zjistili nejstarší záznamy o původu našeho rodu.
Kronika Václavic (45MB)

Nově - ke stažení09.02.2010

Kniha "Ze vzpomínek" [Karel Fulín]

Doplnění rodokmenů06.02.2010

V průběhu ledna 2010 byly doplněny rodokmeny o další údaje i obrazovou část.
Doplněn rodokmen Přibyšice 14, 17 i obrazová část.
Doplněn rodokmen Hrusice i obrazová část.
K dokumentu Strejda farář - doplněná obrazová část.

Vánoční aktualizace06.12.2008

Na stránky přibylo nekolik rodokmenů
Take jsou k dispozici fotografie z 10.Setkání rodu

Dokument "Strejda farář"01.11.2006

stáhnout zde